•  

Blumenbecker w Polsce

We deliver solutions.

Assembly and installation of your switchgears
  •  

Profesjonalny montaż i uruchomienie rozdzielnic i szaf sterowniczych

Wykonujemy montaż tras kablowych i okablowania obiektowego zasilania urządzeń, potrzeb własnych i oświetlenia. Podłączamy rozdzielnice u Klienta, wykonujemy pomiary pomontażowe i uruchomiamy instalację. Aby sprawnie włączyć urządzenia w proces produkcyjny,  konieczny jest nadzór rozruchu, testy dostępności  oraz optymalizacja procesu. Do zakresu naszych usług należy również, przeprowadzana przez inżynierów Blumenbecker, asysta przy produkcji  oraz szkolenia dla pracowników obsługi i utrzymania ruchu. 

Po zakończonym uruchomieniu nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Przejmujemy zadania z zakresu utrzymania ruchu  oraz przeprowadzamy modyfikacje  oprogramowania, mechaniki czy instalacji elektrycznych, wtedy, kiedy nastąpi konieczność modernizacji procesów produkcyjnych. 

Nasze usługi w zakresie instalacji maszyn i urządzeń:

  • Obliczanie parametrów zwarcia i poboru mocy
  • Wymiarowanie przewodów i planowanie tras kablowych
  • Zaopatrzenie, planowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie montażu 
  • Pomiary:

    • skuteczności obwodów ochronnych
    • rezystancji izolacji

Centrala Katowice
T: +48 32 351 50 65-121

Blumenbecker Group