•  

Blumenbecker w Polsce

We deliver solutions.

Corporate Social Responsibility at Blumenbecker
  •  

DOBROSTAN PRACOWNIKÓW I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Grupa Blumenbecker zatrudnia ponad 1300 osób na całym świecie. Jako odpowiedzialny pracodawca, od samego początku zatrudnienia pracownika podejmujemy starania, aby zapewnić mu bezpieczne, zdrowe i atrakcyjne miejsce pracy. Obejmują one kompleksowe środki bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także uczciwe wynagrodzenie i szacunek we wzajemnych relacjach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PIGUŁCE

ZOBOWIĄZANIE DO SZKOLENIA

Wykwalifikowany personel to podstawa naszej przyszłości. Kształcenie zawodowe młodych ludzi ma zatem kluczowe znaczenie dla Grupy Blumenbecker. Szkolimy ludzi na własne potrzeby, a dzięki temu kładziemy fundamenty pod nasz przyszły sukces. Oferujemy naszym stażystom / praktykantom ciekawy program szkolenia na najwyższym poziomie. I ma to wymierne rezultaty: stażyści z Blumenbecker regularnie zaliczają się do najlepszych w swoim roku. Naszym celem jest zapewnienie młodym ludziom optymalnego startu w życiu zawodowym, a tym samym zapewnienie im podstaw do pomyślnej finansowo i społecznie przyszłości. Firmy z Grupy Blumenbecker proponują szkolenia o szerokim zakresie, które odpowiadają na potrzeby wymagających rynków. Ich spektrum obejmuje obszar od klasycznych technicznych staży aż do specjalistycznych kursów uniwersyteckich. W 2017 roku 12 młodych ludzi rozpoczęło swoją karierę zawodową w naszej jednostce w Beckum, a są to m.in.:

  • Technik elektronik dla jednostki  Blumenbecker Industrial Engineering
  • Technik elektronik silników i technologii jazdy w centrach przemysłowych
  • Pracownik administracyjny w dziale produkcji
  • Asystent Zarządu ds. sprzedaży hurtowej i handlu zagranicznego 
  • Specjalista technologii informacyjnych w procesie integracji systemów 
  • Mechatronik 
  • Pracowniczy kurs uniwersytecki w obszarze biznesu i informatyki
  • Pracowniczy kurs uniwersytecki w obszarze inżynierii elektrycznej

Bezpieczeństwo pracy

Nasi pracownicy to nasz najważniejszy dla nas kapitał. W związku z tym firma Blumenbecker nie tylko spełnia wszelkie obowiązujące normy i przepisy prawa w zakresie pracy i bezpieczeństwa, ale również wykracza poza krajowe i międzynarodowe wymagania. Grupa Blumenbecker uzyskała na przykład certyfikację na podstawie uznanych międzynarodowo zasad OHSAS w Niemczech. Ta osobista certyfikacja SCC (Safety Certificate Contractors) dla mobilnych jednostek operacyjnych podkreśla nasze zaangażowanie w ochronę zdrowia i profilaktykę. Jednocześnie poziom bezpieczeństwa, który jest zagwarantowany poprzez ciągły monitoring jego stanu i w efekcie regularne uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów, jest dowodem na to, że nasze procesy zarządzania i pracy spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Zgodność z zasadami we wszystkich jednostkach Grupy Blumenbecker jest osobiście monitorowana przez najwyższe kierownictwo i odpowiednie, wyspecjalizowane działy spółki Blumenbecker Holding. Konsekwentnie mała liczba wypadków przy pracy jest wyraźnym dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze. Kolejnym kluczowym obszarem naszej troski o dobrostan pracowników jest regularna działalność na rzecz promowania świadomości zdrowotnej i zdrowia. Należą do nich badania wzroku, pomiar napięcia szyi i pomiaru drożności żył, a także ćwiczenia fitness w biurze.

Centrala Katowice
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group