•  

Blumenbecker w Polsce

We deliver solutions.

Corporate Social Responsibility at Blumenbecker
  •  

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Nasze poczucie odpowiedzialności wykracza poza nasze pomieszczenia fabryczne. We wszystkich naszych lokalizacjach operacyjnych zwracamy również uwagę na sprawy społeczne w środowisku regionalnym i wspieramy inicjatywy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. Robimy to bezpośrednio przez poszczególne podmioty Blumenbecker lub pośrednio poprzez Fundację Marianne Blumenbecker, która posiada 40% udziałów kapitałowych w naszej Grupie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PIGUŁCE

WSPARCIE SPOŁECZNE W BLUMENBECKER POLSKA

Jeśli chodzi o sponsoring, Blumenbecker kładzie duży nacisk na promocję sportu. Ale nasze zaangażowanie wykracza daleko poza podarowanie koszulek czy sprzętu danej drużynie; różne niszowe sporty czerpią korzyści ze współpracy z Blumenbecker, angażując się w umowy sponsorskie. Inwestujemy również w edukację młodych ludzi, co uważamy za inwestycję w przyszłość. Staramy się wnieść trwały wkład w społeczeństwo. Wszakże w ten sposób inwestujemy również w przyszłość naszej firmy. Potrzebujemy wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, a nasze działania w tym zakresie pomagają również zwalczać często przytaczany brak wykwalifikowanych pracowników. Na tym tle zawarliśmy umowy o współpracy z lokalnymi szkołami, a także przekazujemy granty pieniężne na zaawansowane technicznie zawody, jak również bardzo chętnie witamy stażystów w naszych skromnych progach.

Poniżej wymienione są tylko niektóre z naszych działań sponsorskich w Polsce:

  • Szlachetna Paczka – co roku nasi pracownicy są zaangażowani w otoczenie opieką jednej wybranej rodziny, zgłaszającej potrzebę materialnego wsparcia. Dla nas to nic wielkiego, jednak w dużej grupie siła – gdy każdy z nas przekaże wsparcie, jego suma może przewyższyć nasze wyobrażenia! Dla nas to nic wielkiego, ale dla obdarowanych to istotna pomoc w tym intensywnym przedświątecznym czasie.

  • Kartki świąteczne dla kombatantów – pamięć o tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę jest bardzo ważna. Co roku pokazujemy, że nie zapominamy o bohaterach z Armii Krajowej czy też innych organizacji działających w trudnych czasach XX-tego wieku, wysyłając im kartki świąteczne z życzeniami.
Centrala Katowice
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group