•  

Blumenbecker w Polsce

We deliver solutions.

Corporate Social Responsibility at Blumenbecker
  •  

Nasza misja

PATRZĄCE W PRZYSZŁOŚĆ, NIEZALEŻNE PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE Z TRADYCJAMI

Nasza firma została założona w 1922 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne i takim chcemy pozostać. Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym swoich tradycji i twardo stąpającym po ziemi, ale także otwartym na przyszłość i innowacje, w równym stopniu zorientowanym regionalnie, jak i globalnie.

ZDECENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE – CENTRALNE STEROWANIE

Jesteśmy grupą przedsiębiorstw zarządzanych na swoich rynkach decentralistycznie przez zarządy przedsiębiorstw, zaś jako całość sterowaną centralnie przez holding.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Z JEDNEGO I PEWNEGO ŹRÓDŁA

W wybranych przez nas obszarach działalności gospodarczej dysponujemy wyjątkowymi kompetencjami technicznymi, zarówno jeżeli chodzi o ich szeroki zakres jak i głęboką wiedzę, a także długoletnim doświadczeniem. Bazując na tym oferujemy różnorodne, przystosowane do potrzeb klienta rozwiązania z jednej ręki - zawsze w terminie i z zachowaniem wysokich standardów jakości.

TRWAŁE PARTNERSTWO Z KLIENTAMI

Jesteśmy zainteresowani długotrwałą współpracą z naszymi klientami, opartą na konstruktywnym i trwałym partnerstwie. Dlatego też z zaangażowaniem partycypujemy we wzroście ich produktywności i pozycji na rynku oraz wspieramy ich przy zdobywaniu nowych rynków i wprowadzaniu innowacji technicznych.

UCZCIWOŚĆ WOBEC DOSTAWCÓW I KONKURENTÓW

Również w kontaktach z naszymi dostawcami utrzymujemy partnerskie stosunki biznesowe. Zaś w odniesieniu do naszych konkurentów pozostajemy wprawdzie w rywalizacji, ale działamy uczciwie.

ZYSKI PODSTAWĄ ROZWOJU

Nasze dochody traktujemy jako klucz do zapewniania miejsc pracy, długotrwałego rozwoju oraz pożądanego wzrostu przedsiębiorstwa. Spoglądamy przy tym daleko w przyszłość, myślimy długoterminowo, nie kierując się krótkoterminowymi zyskami.

OTWARTOŚĆ NA ZMIANY

W celu ciągłego ulepszania naszych produktów i procesów, a przez to naszej konkurencyjności, praktykujemy kulturę organizacyjną sprzyjającą zmianom i ciągłym innowacjom.

KIEROWANIE POPRZEZ DOBRY PRZYKŁAD I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

Kierujemy pracownikami poprzez własny przykład, umacniając się wzajemnie przez zaufanie, otwartość, wzajemne słuchanie, szacunek, niezawodność i konstruktywną krytykę. Nasze postępowanie wobec zatrudnionych i ich rodzin cechuje ponadto odpowiedzialność społeczna.

WYMAGANIE I WSPIERANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ I OSOBISTEGO ROZWOJU

Stawiamy na odpowiedzialność własną i samodzielne działanie ukierunkowane na szukanie nowych rozwiązań. Aby je wspierać, wymagamy fachowego i osobistego rozwoju naszych pracowników, wspierając go dla korzyści firmy.

MAKSYMALIZACJA OSIĄGNIĘĆ POPRZEZ KOOPERACJĘ

Aby osiągnąć nasze cele, korzystamy z szerokiej wiedzy wielu osób w przedsiębiorstwie. Dlatego kooperujemy ze sobą, również ponad granicami poszczególnych spółek w grupie. Jesteśmy przekonani, że razem jako grupa osiągniemy więcej, niż byłoby to możliwe dla każdego z osobna.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY, POSZANOWANIE ZASOBÓW I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Bezpieczeństwo pracy każdego z naszych pracowników oraz bezpieczeństwo przedsiębiorstwa ma dla nas najwyższe znaczenie. Dbamy ponadto o efektywne użytkowanie zasobów oraz ochronę środowiska naturalnego, nie tylko jako konieczne ze względów ekonomicznych, lecz także jako wartości same w sobie.

WIERNOŚĆ PRAWU I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Działamy zgodnie z przepisami prawa – zarówno w Niemczech, jak i we wszystkich innych krajach, w których prowadzimy lub zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą. W otoczeniu naszego przedsiębiorstwa angażujemy się również w działalność społeczną - bezpośrednio przez nasze spółki oraz pośrednio poprzez fundację Marianne Blumenbecker Stiftung.

Centrala Katowice
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group