•  

Blumenbecker w Polsce

We deliver solutions.

Corporate Social Responsibility at Blumenbecker
  •  

CSR - Corporate Social Responsibility

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

My, Grupa Blumenbecker, jesteśmy odpowiedzialni za obecne i przyszłe pokolenia. Naszym życzeniem jest pozostawienie dobrobytu i przyjaznego życiu środowiska dla naszych dzieci i następnych pokoleń na całym świecie. Z tego powodu odpowiedzialność w myśleniu i działaniu jest mocno zakorzeniona w naszej kulturze korporacyjnej. Oszczędzanie zasobów naturalnych, bezpieczeństwo pracy, troska o naszych współpracowników, przestrzeganie prawa i zaangażowanie w nasze środowisko społeczne - oto podstawowe zasady, którymi się kierujemy. Jako firma rodzinna, idziemy swoją własną drogą, krok po kroku, do przyszłości, która może być żywa i udana dla nas i przyszłych pokoleń.

BLUMENBECKER POSTĘPUJE ODPOWIEDZIALNIE:

Centrala Katowice
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group